Lånekassen

Fristen for å søke om stipend og lån for vårsemesteret 2015 er 15. mars. Det er også fristen for å melde fra om endringer.

Søknadsfrist våren 2015

Elever og studenter må søke før 15. mars hvis de vil ha stipend og/eller lån for vårsemesteret. Fristen gjelder ikke for utdanning som starter 1. mars eller senere. Se www.lanekassen.no/soknader.

Frist for å melde fra om endringer

Fristen for å melde fra om endringer som kan føre til at eleven/studenten har rett til mer penger for vårsemesteret, er også 15. mars. De som ikke melder fra om endringer, kan gå glipp av penger de har rett til. Les mer om endringer.

Egne frister for lærlinger

For lærlinger må søknaden for skoleåret 2014–2015 ha kommet inn til Lånekassen innen 30. juni 2015, eller innen lærekontrakten avsluttes, dersom lærekontrakten avsluttes før 30. juni 2015.

Vennlig hilsen
Lånekassen