Mini workshop Global Dignity

Elevrådet på Bleiker vgs. inviterte elevrådet på Asker vgs. til en mini workshop fredag 27.02.2015. På agendaen stod skolemiljø og verdighet.

Det ble mange gode samtaler om hvordan vi kan løfte hverandre som skoler, og hvordan vi sammen skal skape en god skole å være på. Dignity-arbeidet står svært sentralt på Bleiker vgs. Erfaringer ble delt og nye ideer ble skapt.

Under oppsummeringen ble elevrådene enige om et felles prosjekt de skal jobbe sammen om i nærmeste fremtid. Sammen skal vi gjøre hverandre gode og løfte hverandre.

Renate Borg
Miljøarbeider