Automasjonsmesse på Bleiker

Elektroavdelingen ved Bleiker videregående skole arrangerte fagmesse innen automasjon torsdag 5. februar 2015.

I samarbeid med bedriften GK Norge Asker, gjennomførte elevene på Vg2 Automasjon en vellykket fagmesse.

Formålet med fagmessen var å rekruttere elever til elektrofagene, og da primært til automatikerfaget. Hovedmålgruppen var elever som skal søke videregående skole høsten 2015 eller senere, og de besøkende kom fra Vg1 elektro og TIP, i tillegg til elever fra Rud vgs.

Fagmessen viste et tverrsnitt av aktivitetene til elevene ved automatiseringsklassene. Elevene viste frem sine prosjekter, bl.a. små modeller av prosessanlegg, sorteringsanlegg og andre automatiserte anlegg. På fagmessen jobbet elevene med modellene, og viste dem frem for de besøkende. På den måten viste de praktisk hvordan det jobbes på elektro- og automasjonsavdelingen.

Aso Karim
Faglærer