Folk og Forsvar

Alle skolens Vg2-elever har vært med på "Fred- og konfliktspillet" som Folk og Forsvar gjennomfører gratis for alle skoler og organisasjoner.

Rollespillet passer godt inn i læreplanen i samfunnsfaget. Elevene opplevde selv hvordan makt kan brukes i verdenssamfunnet, og hvilke muligheter som finnes for å løse konflikter i praksis.

Elevene ble delt inn i grupper der de representerte forskjellige land med ulike kulturelle, religiøse, økonomiske og ressursmessige rammebetingelser å forholde seg til.

Takk til Lars Andreas Rognan fra Folk og Forsvar for et supert opplegg!

Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer