Rusforedrag

Elevene på Vg1 fikk en orientering i Lydhagen 29.01.2015 om rusbruk blant ungdom i Asker og Bærum.

Rusrådgiver i Asker kommune Tanja Ibsen og koordinator for ungdomsteamet i politiet Trine Svartås presenterte resultatene fra UngDataundersøkelsen 2014.

Temaet var oppfølging av resultatene, med fokus på ungdommens tilbakemeldinger vedrørende bruk av rusmidler.

Renate Borg
Miljøarbeider