Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Organdonasjon var på besøk på Bleiker vgs. onsdag 28.01.2015.

Målet til Stiftelsen Organdonasjon er å styrke bevisstheten om dette temaet blant unge. Organdonasjon er et viktig og interessant tema som engasjerer ungdom, og kan tas opp i en rekke fag som biologi, helsefag, samfunnsfag, livssyn og etikk.

Foredraget ble i første omgang holdt for elevene på Helse- og oppvekstfag. Foredraget er helt i tråd med læreplanen og kan kobles opp til Bleiker vgs. sitt Dignity-arbeid. Vi ønsker å vise at vi bryr oss ved å bidra til at elevene får informasjon og kunnskap om noe som kan være med på å redde liv.

Tusen takk til Sigrid Gladstad Laugen for rørende og flott foredrag. Og takk for at du tok turen til Bleiker vgs.

Renate Borg
Miljøarbeider