Besøk fra Menneskerettighetsakademiet

Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet besøkte Bleiker vgs. tirsdag 16.12.2014.

Noen av samfunnsfagklassene har gjennom to besøk i høst lært en del om Verdenserklæringen og menneskerettighetene.

  • Elevene fikk høre om menneskerettighetenes historie.
  • Elevene fikk vite hvordan representanter fra alle FNs medlemsland har jobbet i over to år for å bli enige om de 30 artiklene i Verdenserklæringen.
  • Gjennom lek ble elevene bevisstgjort at vi er like, men også forskjellige. Vi kan lære av hverandre, og samarbeid er smart.
  • Elevene fikk se en rekke bilder, og skulle svare på spørsmål. Svarene var overraskende for mange.

Lillian Hjorth spurte elevene om de visste hvor mange barn i utviklingsland som får grunnskoleutdanning - 40, 60 eller 90 prosent? Mange svarte 40 prosent. Det viser seg at 7 av 10 nordmenn tror det samme. Rett svar er 90 prosent.

Verden går altså fremover. Det nytter å samarbeide, det nytter å lage avtaler. Internasjonalt samarbeid er bra.

Anne Marie Baugstø Rødnes faglærer