Bleikerelever på stor lærlingekonferanse

Tirsdag 25.11.2014 var elever fra Vg2 Automasjon, Vg2 Kjøretøy og Vg2 Salg, service og sikkerhet i Oslo for å delta på LO sin store konferanse for lærlinger.

Hensikten med konferansen var å oppmuntre elever til å søke læreplass. LO ønsket også at elever skal få god informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter ved å gå yrkesveien.

Det ble mye informasjon gjennom en lang dag - men frukt, smoothies og kaker hjalp nok til å holde energien oppe.

Vi håper Bleikerelevene etter dette er trygge på at Norge har stort behov for fagarbeidere, og er oppmuntret til å søke lærlingeplass.

Clare Seville
Rådgiver/Karriereveileder