CIW Academic Partner

Bleiker vgs. er blitt CIW Academic Partner. De lager programmer for webindustrien.

CIW har med tiden vokst til å bli det mest populære "merkenøytrale" utdanningsprogrammet innen webteknologi, og de vektlegger at de er laget av og for webindustrien. De tilbyr både åpne kurs og sertifiseringer, og programmer som er tilpasset skoler.

Ved Bleiker vil elevene i IT1 i år følge deler av et Web Foundations-program med fokus på nettverksteknologi, virksomhetsforståelse og design av nettsteder. Målet er at andre også skal kunne ta kurs innen webteknologi.

Harald Nygaard
Faglærer IKT-servicefag