Spleiselaget har besøkt skolen

Hvorfor betaler vi skatt? Hva brukes skattepengene til? Hva menes med begrepet velferdsstat? Hvilke konsekvenser har svart økonomi og svart arbeid for den enkelte, samfunnet og arbeidslivet?

Disse spørsmålene fikk elevene på Vg2 svar på da alle klassene på trinnet hadde besøk fra Skatteetaten i samfunnsfagtimene i slutten av oktober.

Tor Magne Brækkan fra Skatteetaten har gjennomført undervisningsopplegget, Spleiselaget, for alle skolens Vg2-elever. Ved hjelp av filmsnutter og samtaler fikk elevene ta stilling til ulike spørsmål underveis, og de ga svar via pc eller mobil.

Elevene fikk se hvor mye penger de ville unndra i skatt, og hvor mange skoleplasser eller sykehusdøgn det ville utgjøre dersom alle i Norge unndrar like mye skatt som klassen ville gjøre. Hvordan vil det gå med våre felles velferdsgoder da?

Spleiselaget er et flott opplegg som åpnet øynene til flere av elevene. Det er nyttig lærdom, og setter i gang tanker om velferdsstaten og det norske skattesystemet. Elevene fikk også mulighet til å stille spørsmål underveis. Mange fikk svar på ting de lurte på, og flere mente at besøket var nyttig og bra.

Takk til Spleiselaget som besøker skolen - helt gratis.


Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer