Nobels Fredssenter

Elevene i programfaget "Sosiologi og sosialantropologi" har besøkt Be Democracy-utstillingen på Nobels Fredssenter. Utstillingen er senterets bidrag i forbindelse med Grunnlovsjubileet.

Endrer sosiale medier samfunnet?  Hva er demokrati, og hvilke stater i verden er demokratiske? Hva skjer når vanlige folk erstatter journalister? Skaper sosiale medier en grenseløs verden? Dekker du til kamera når du sitter ved datamaskinen og kommuniserer med andre? Bør Edward Snowden tildeles fredsprisen?

I starten av utstillingen fikk elevene se en vegg dekket med sitater, blant annet fra tidligere fredsprisvinnere.

Be Democracy-utstillingen utfordrer elevene til å være aktive deltagere, både digitalt og gjennom diskusjon/samtale. Elevene fikk mulighet til å ytre seg og bli med i debatten digitalt. Denne debatten kan alle bli med på, og lærere og elever er spesielt oppfordret.

Det var dessuten stort engasjement i diskusjoner/samtaler underveis. Et av kompetansemålene i læreplanen er "å gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene". Elevene fikk sjansen til å diskutere disse problemstillingene, og de måtte ta stilling til hva de selv mener. Er det slik at sosiale medier skaper en grenseløs verden? Trenger vi journalister/den fjerde statsmakten, eller kan vi leve med den informasjonen som ligger på nettet uten en styrt presse? Elevene plasserte seg på hver sin side av en strek i gulvet i forhold til dette spørsmålet.

En stor plansje viser fram hvilke stater som er mest demokratiske i verden. I 2012 var Norge på topp. Elevene ble svært opptatt av hva demokrati egentlig er, og hva det vil si å være en demokratisk stat. Hvorfor er det f. eks. forskjeller mellom Norge og USA?

Be Democracy er et godt pedagogisk undervisningsopplegg som bidrar til variasjon i elevenes skolehverdag. Elevene i programfagklassen var aktive deltakere, og de fikk skryt for det. "Det er ikke alle elever som kommer med spørsmål og innspill i diskusjonene underveis slik dere har gjort", fikk vi høre da besøket var slutt. Takk til Nobels Fredssenter som legger til rette for at vi kan komme på besøk, helt gratis!


Anne Marie Baugstø Rødnes
Faglærer