Nynorsk for Dummies

Tirsdag 9. september 2014 var vi så heldige å få besøk av forfatter, skribent, filolog og "nynorskkonvertitt" Kristin Fridtun.

Fridtun ga Vg3-elevene gode råd når de nå kaster seg over sitt siste år med norsk, der skriving på sidemål (som for Bleikers elever i all hovedsak er nynorsk) har en sentral plass. Foredraget heter "Nynorsk for Dummies" - en passende tittel, mente flere av elevene, og inspirert av boka Nynorsk for dumskallar som Fridtun ga ut i 2013. Hun tok for seg både feller som det er lett å gå i, og lærte bort enkle triks som kan gjøre det lettere å ordlegge seg rett og godt.

Med dette som et godt utgangspunkt regner vi med at det blir mange toppkarakterer i sidemål til våren!


Britt Guro Sæther
Faggruppeleder i norsk