Skolestart 2014

Den 19. august ønsket rektor Anton Bueie alle elevene velkommen til et nytt skoleår.


Rektor oppfordret elevene om å ta jobben som elev på alvor. Alle elevene ved Bleiker videregående skole kan forvente god undervisning av lærere som bryr seg om elevenes læring. Skolen forventer at elevene møter på skolen hver dag til rett tid, og bidrar positivt for å få til god læring for seg selv og for medelevene i klassen.

Rektor understreket også at Bleiker videregående skole er kjent for å ha et godt skolemiljø, og han viste til at Bleiker er en verdighetsskole ("Dignity"-skole). I det nye skoleåret kommer skolen til å jobbe videre med å utvikle det gode skolemiljøet.