Skolestart

Alle elever får e-post og sms med informasjon om skolestart noen dager før.